برای ساخت یک آشپزخانه روزها مشغول طراحی و انتخاب رنگ درب ها  و تصمیم گیری هستیم. در این مدت زمان خسته کننده که دست کم به  اندازه خستگی تعمیرات  می باشد برای اینکه آخر سر دچار ناامیدی نشویم  انتخاب رنگ درب کابینتها و تصمیم نهایی با انتخاب رنگها و دیدن آنها از کاتالوگ رنگ های اصلی اهمیت  بسیار زیادی دارد. گرچه  برای تسهیل روند تصمیم گیری شما نمونه های  نزدیک به واقعی کاتالوگ در سی دی ها موجود بوده  و یا در فضای نمایشی دیجیتالی  برای شما نمایش داده میشود ولی متاسفانه  باز هم از لحاظ تکنیکی به طور 100% با اصل آن مطابق نخواهد بود .البته نباید فراموش کنیم که این تصاویر فقط آیتم هایی کمکی برای تسهیل در تصمیم گیری شما می باشند. این وضعیت اگرچه مشکلی  برای تک رنگی ها  نمی باشد در آیتم های با طرح های مخلوط باعث افزایش ایجاد تفاوتهایی می شود.

با این وچود با انتخاب رنگ های اولیه از کاتالوگ های موجود و یا کاتالوگ های دیجیتالی ، بعد از اینکه ایده ای در نظرتان  در رابطه با رنگ ها  به وجود آمد تصمیم گیری نهایی با دیدن رنگها از کاتالوگهای اوریجینال خیلی بهتر خواهد بود.

اهمیت انتخاب رنگ از کاتالوگ رنگ ها