صفحات لاک یو وی با مارک “باکیش گلاس” دارای براقیت و مخصوصا تنوع نقش غنی خیره کننده را به فروش خواهیم رساند.
کاتالوگ رنگ “باکیش گلاس” متشکل از سی رنگ که به طور عمده شامل تک رنگها با نقشهایی که در دنیای دکور جهانی بیشترین ترجیح را داشته است می باشد.
با اتمام سرمایه گذاری در خط تولید محصول مان ” باکیش گلاس” ، تولید آزمایشی را شروع کردیم. با ارایه طیف وسیع وغنی از محصول جدیدمان برای سلیقه های مختلف که به زودی به فروش خواهیم رساند افتخار میکنیم.

 

صفحات لا ک یو وی به زودی با مارک “باکیش گلاس”