در فاصله 1-4 آذرماه 1395 در دبی در نمایشگاه The Big 5 Dubai Construction Exhibition  واقع در  مرکز تجارت جهانی  دبی شرکت کردیم. در نمایشگاه پانل های یو وی با رنگ لاک ، پانل هایگلاس با سطحی دارای افکت فوق العاده، پانل های آکرلیک و جدیدترین مدل های درب مان را که با مارک باکیش گلاس به زودی برای فروش ارایه خواهیم کرد را به معرض  نمایش گذاشتیم.

ما در سال 1395 در نمایگاه The Big شرکت کردیم.