در کارخانه مان تکنیک مخصوص تولیدی را برای ورقه های هایگلاس در نتیجه فعالیت های AR-GE توسعه دادیم.با این تکنیک تولیدی مخصوص ، موفق به تولید ورقه های هایگلاس تقریبا همسطح با کیفیت ورقه های آکرلیک شدیم.

در بررسی سطوح محصولات هایگلاس ما ، وقتی که شروع به ارسال آن کردیم  به راحتی تفاوت آن با “باکیش” را تشخیص خواهید داد.بدون دیدن افکت بی نظیر سطوح پانل های هایگلاس باکیش(B.H.G) تصمیم گیری نکنید… برای تمامی رنگ ها کلیک کنید…

ورقه های هایگلاس باکیش با کیفیت A را عرضه کردیم…