انبارمان در باشاک شهر شروع به کار کرد.

انبارمان در باشاک شهر شروع به کار کرد.

علاوه بر مغازه های فروش ازتولید به مصرف  در دودوللو و ایکی تللی در استانبول ، انبار محصولاتمان دربلوار حرریت در شهرک صنعتی دپارکو شماره 6/1 با آدرس باشاک شهیر را برای ارایه خدمت افتتاح کردیم.همراه  با شروع بهره برداری 

شعبه چیغلی ما در مکان جدید در خدمت شما می باشد…

شعبه چیغلی ما در مکان جدید در خدمت شما می باشد…

با به واقعیت پیوستن آخرین سرمایه گذاری در بخش فروش  در سال 2016   شعبه چیغیلی در ازمیر با فضای  800 متر مربعی در مکان جدید را برای ارایه  خدمت افتتاح کردیم. ما شعبه چیغیلی در جاده آنادولو  شماره 376  مان

ورقه های هایگلاس باکیش با کیفیت A را عرضه کردیم…

ورقه های هایگلاس باکیش با کیفیت A را عرضه کردیم…

در کارخانه مان تکنیک مخصوص تولیدی را برای ورقه های هایگلاس در نتیجه فعالیت های AR-GE توسعه دادیم.با این تکنیک تولیدی مخصوص ، موفق به تولید ورقه های هایگلاس تقریبا همسطح با کیفیت ورقه های آکرلیک شدیم. در بررسی سطوح